محصولات فولادی و مقاطع

آسیاب صنعتی دانه ها

دانه های پوست کنده شده به صورت پودر درشت خرد می شوند تا سطح بیشتری برای پرس آن ها بدست آید.

آسیاب های چکشی صنعتی یا غلطک های شیار دار عمدتا برای خرد کردن کنجاله درشت به ذرات ریز یکنواخت استفاده می شود. سپس دانه های خرد شده، گرم می شود تا استخراج روغن انجام شود.

البته ناخالصی ها در این روش با روغن آزاد می شوند و چنین ناخالصی هایی باید قبل از اینکه روغن بسته بندی گردد، حذف شوند.

پرس کردن

دانه های گرم شده در یک پرس تحت فشار قرار می گیرند. این فشار به تدریج از 60 کیلوپاسکال به 950kps ، 206kps، به 850kps افزایش می یابد.

سپس در حالی که دانه ها از یک محفظه شکاف دار عبور می کند، روغن در حفره های بشکه پرس شده و بازیابی می شود.

پست های اخیر